Trải nghiệm miễn phí trong 15 ngày

Đăng ký dùng thử để trải nghiệm các gói dịch vụ của chatngay giúp bạn có sự lựa chọn giải pháp phù hợp.

 • Starter
 • Chỉ 1 nhân sự

 • 1.200.000 đ/năm
 • Đăng ký
 • Growing
 • 2 - 3 nhân sự

 • 2.500.000 đ/năm
 • Đăng ký
 • Demanding
 • Trên 3 nhân sự

 • 2.500.000 đ/năm cho 3 người đầu tiên
  1.100.000 đ/năm cho 1 người tiếp theo
 • Đăng ký

Các gói đều có tính năng như nhau, chỉ khác nhau về số lượng nhân sự quản lý chat

Bạn có thể dùng thử trong vòng 15 ngày để trải nghiệm hoàn toàn miễn phí để quyết định.